Vis studereiutlandet.no som: Mobil

Lån og Stipend

Studere i utlandet - Lån & Stipend

Her kan du lese om:

Låneprosessen for lån og stipend i utlandet

Det første du bør gjøre dersom du ønsker å studere i utlandet er å få en foreløpig vurdering av om du har rett til støtte fra Lånekassen.

Lånekassen kan tidligst gi en foreløpig vurdering av studier som starter kommende studieår (høst/vår), 1.desember året før.

Vurderingen er ikke en søknad om studiestøtte, men en bekreftelse på at selve utdanningen er støtteberettiget hos Lånekassen, og at du vil få støtte dersom alle andre forhold er i orden. Når du har bestemt deg for lærested må huske å sende en nettsøknad, uavhengig om du har sendt inn vurderingsforespørsel eller ikke.

Dersom du ikke oppfyller de generelle kravene til norsk statsborgerskap, generell studiekompetanse, eller botid i Norge, er mer enn ett år forsinket i utdanningen din, eller om du har betalingsanmerkninger eller mislighold i forhold til studielånet ditt, kan dette gjøre at du ikke får bevilget lån og stipend.

Språkstipend før du studere i utlandet

Dersom du skal studere i et land utenfor skandinavia hvor undervisningsspråket ikke er på engelsk vil du kunne motta støtte for å ta et språkkurs i det landet du skal studere. Stipendet er på 17 040,-

Krav for å motta støtte:

  • Studiene er ikke på engelsk, norsk, svensk eller dansk.
  • Kurset går over 4 uker
  • Kurset har 15 undervisningstimer fordelt over minst 3 dager.
  • Du er tatt opp til høyere utdanning i det landet du tar språkkurs. 

Basisstøtte, skolepenger og reisestøtte for studier i utlandet

Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hvor i verden du skal være, hvilken skole du velger og hva slags utdanning du tar.

Du har mulighet til å søke om tre ulike typer økonomisk støtte fra Lånekassen; basisstøtte, støtte til skolepenger, og støtte til reiser. Til enkelte læresteder utenfor Norden med spesielt høy skoleavgift vil du også kunne få tilleggsstipend. Nedenfor kan du lese mer om de ulike støttemulighetene.

Basisstøtte for deg som vil studere i utlandet

Dette er den støtten som er lik for alle som tar høyere utdanning. For å få full støtte må du ta 30 studiepoeng i semesteret eller 60 studiepoeng på et år.

Støtte Lån (60%) Stipend (40%)
60 stp. 92 500,- 55 500,- 37 000,-
30 stp. 46 250,- 27 750,- 18 500,-

For at lånet skal bli stipend må du selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått studiet.

Kun eksamensutskrift/vitnemål er godkjent dokumentasjon, og det må sendes i posten eller på faks til:
Statens lånekasse for utdanning
Postboks 36  Kalbakken
NO-0901 Oslo
NORWAY  
Faksnr.: (+47) 22 64 26 36

Merk dokumentene med ”Vitnemål/eksamensutskrift for omgjøring av lån til stipend”.

Støtte til skolepenger for deg som vil studere i utlandet

Må du betale skolepenger? Da kan du i tillegg til basisstøtten motta ekstra lån og stipend. Utbetalingene skjer sammen med de ordinære utbetalingene høst og vår.

Det er ulike ordninger for støtte til dekning av skolepenger for utdanning i Norden og for utdanning utenfor Norden.

Innenfor Norden:Maks 56 740 kroner per år til å dekke skolepenger. Innenfor Norden får du bare lån, ikke stipend.

Utenfor Norden: Maks 116 100 kroner per år til å dekke skolepenger:

  • På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av faktiske skolepenger opptil kr 59 370. Er skoleavgiften høyere enn dette, blir resten gitt som lån. Maks utbetalt stipend blir derfor 50% av kr 59 370 = 29 686,-
  • På masternivå blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av faktiske skolepenger opptil kr 56 220 Er skoleavgiften høyere enn dette, blir resten gitt som lån. Maks utbetalt stipend blir derfor 70% av kr 59 370 = 41 560,-
  • Til Ph.D-utdanning blir hele skolepengestøtten som lån. Ikke stipend

Lånekassen kan gi et tilleggsstipend til enkelte læresteder og utdanninger i land utenfor Norden med spesielt høye skolepenger.

Reisestøtte for deg som vil studere i utlandet

Hvor mye du får i reisestøtte varierer hvor i utlandet du ønsker å studere. reisestøtte er kun for de som fyller 25 år dette året eller som er yngre.

Reisesone Støtte Stipend Lån
Afrika

17 880,-

12 516,-

5 364,-

Asia

14 960,-

10 472,-

4 488,-

Europa

4 360,-

3 052,-

1 308,-

Nord- og

Mellom Amerika

16 240,-

11 368,-

4 872,-

Oseania

23 680,-

16 576,-

7 104,-

Sør Amerika

20 800,-

14 560,-

6 240,-

Tallene gjelder for 2 tur-retur reiser. For studier i Norden får du maks 7 390,- og må først betale en egenandel på 2 120,-

Vilkår for lønn og formue

Hvor mye kan du tjene ved siden av studiene?

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha inntekt over kroner 145 400,- ( i år 2012) eller 151 216,- (i år 2013). Går du over denne grensen blir stipendet ditt hver måned redusert med fem prosent av den inntekten som er over beløpsgrensen.

Fra studieåret 2012/13 gjelder inntekten både hva du tjener på jobb og ved aksjeutbytte/renteintekt osv.

Hva kan du ha i formue?

Vær oppmerksom på at du ikke kan ha for høy formue om du ønsker å motta stipend fra lånekassen. Grensen for å motta maks stipend fra lånekassen er:

År Egen formue Samlett formue i et samboerskap
2013 344 021,- 660 721,-
H2012 330 789,- 635 308,-
V2012 287 643,- 552 442,-

Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon!

Kilde: Lånekassen.no (2012-05)