Vis studereiutlandet.no som: Mobil

Oversettelse av vitnemål

Norsk vitnemål for studier i utlandet

Vil du studere i utlandet? Når du skal søke på skoler i utlandet, vil du som oftest bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemål oversatt til landets språk.

Studereiutlandet.no ønsker å gi deg en full oversikt over hvordan du kan studere i utlandet. Oversetting av vitnemål er ofte en viktig del av dine forberedelser.

Oversettelse av vitnemål for utenlandsstudier

Oversettelse av vitnemål må i de fleste tilfeller være utført av godkjente oversettere.  Ettersom oversetting hos byrå eller translatør kan koste mellom 600 og 1000 kroner per ark, bør du først spørre din videregående skole om de kan hjelpe deg.

Prisnivået hos byråer ligger noe over prisen hos en statsautorisert translatør. Reiser du via en utenlandsformidler er oversetting av vitnemålet ofte inkludert i prisen.

Trenger du oversetning av vitnemål fra høyere utdanning? De fleste universiteter og høgskoler kan på forespørsel gi deg en karakterutskrift oversatt til engelsk.

Rett kopi

Send alltid med en kopi av vitnemålet, aldri selve originalen. Når du sender med en kopi er et krav at det skal være ”rett kopi”. Du kan altså ikke selv ta en kopi. Dette må gjøres av skolen du har gått på eller eventuelt et offentlig kontor. De tar da en kopi av originalen for deretter å stemple og attestere kopien.

Tidligere var det mulig å be postkontor og bibliotek om rett kopi, i dag er ikke dette mulig. Det er få offentlige kontorer i Norge som i dag er villige til å gi rett kopi. Det er derfor lurt å høre med skolen du har gått på i Norge. Dersom noen har tips til hvor du kan få rett kopi, vær vennlig å post det i vårt forum om "Rett kopi".

Oversetting av attester

Hør først med de som har utstedt attesten om de kan skrive den på et annet språk. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan attesten på lik linje med vitnemål også oversettes av en statsautorisert translatør, evt. hos et byrå som har statsautorisert translatør. Oversikt over statsautoriserte translatører finner du til her.

Apostille

I enkelte land kreves det at vitnemålet har et stempel kalt Apostille. Dette innebærer å legalisere papirene dine, og stempelet får du hos Fylkesmannen i fylket du bor i.