Vis studereiutlandet.no som: Mobil

Soknadsfrister

Husk søknadsfristen!!

Vil du studere i utlandet? Vær ute i god tid – søknadsfristene er ikke nødvendigvis de samme som i Norge og i tillegg er det en hel forberedelser som må gjøres innen du søker. Språktester, oversetning av vitnemål, søknad om lån og stipend, visum er blant hva du må ha klart innen du sender din søknad.

Er det for sent å søke?

Svaret avhenger av hvilket land du skal studere i. Nedenfor finner du søknadsfristene til de vanligste studielandene. Du bør også gå direkte til den aktuelle skolens websider for å dobbeltsjekke fristen.

Søknadsfrister

Australia: 4-6 mnd før studiestart både i februar og juli.

Canada: 4-5 mnd før studiestart, men begynn forberedelsene et år i forveien.

Danmark: 15. mars klokka 12.

Estland: Varierer, som regel i slutten av juni

Finland: Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

Frankrike: Midten av januar til midten av mars

Irland: 1. februar

Island: 1. februar

Italia: Juli/august

Japan: Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Kina: Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Latin-Amerika: Avhenger av universitetet

Latvia: 1. august (kan variere)

Litauen: Våren før studiestart

Malta:Varierer. Se oppdatert søknadsfrister

Nederland: 15. mai på lukkede studier, fram til 1. august på åpne studier.

Norge: 15. april

New Zealand: 4-5 mnd før studiestart både i februar og juli.

Polen: Varierer, på vårparten (medisin og tannlegestudier kan variere)

Portugal: 15. juli

Singapore: Mars/april

Slovakia: 30. juni (medisinstudier)

Spania: Juli/august

Storbritannia: Medisin, veterinær og tannlege 15. oktober, 30. juni for internasjonalestudenter, men det lønner seg å søke tidlig på våren da det ofte er rullerende opptak, og fristen for briter og EU-borgere er 15.januar.  (bachelorgrader)

Sveits: I løpet av juli.

Sverige: 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret

Sør-Afrika: 4-5 mnd før studiestart for masterstudier, slutten av september for bachelorstudier.

Tsjekkia: Varierer, men som regel mars/april.

Tyskland: 15. juli og 15. januar, for lukkede studier som medisin, tannlege og veterinær er søknadsfristen til sommersemesteret 30. november for de som fikk vitnemål før 16. juli 2007 og 15. januar for alle andre. Søknadsfristen til vintersemesteret er 31. mai for de som fikk vitnemål før 16. januar 2008 og 15. juli for alle andre.

Ungarn: Varierer, alt fra januar til rett før studiestart (se nederst)

USA: 5 - 9 måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien.

Østerrike:1. september for vintersemesteret og 1. februar for sommersemesteret.

OBS!

For engelskspråklige medisin- og tannlegeutdanninger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Latvia er det egne søknadsfrister. Fristene her er som regel i april/mai.

Kilde: ansa.no (2012-05)